+420 222 782 401informace@sherlock.cz Mapa prodejen
Úvod / Bezpečnostní dveře SHERLOCK - certifikované vlastnosti dveří

Doporučte tuto stránku svým známým!

print page

Bezpečnostní dveře SHERLOCK - certifikované vlastnosti dveří

Bezpečnostní dveře - jak si správně vybrat ty opravdu kvalitní a bezpečné?

Při výběru bezpečnostních dveří je nutné zvažovat tyto nejdůležitější skutečnosti:

Konstrukce dveří s certifikovanými parametry
Bezpečnost dveří, bezpečnostní třída, protihluková odolnost, požární odolnost, způsobilost technického prostředku dle NBÚ, počet jistících bodů, vhodnost do prostředí ( interiér / exteriér), způsob odemykání (klíč, elektronické odemykání).

Konstrukce

Nevyhnutelné doplňky podporující bezpečnost dveří
Bezpečnostní zárubeň, bezpečnostní vložka, bezpečnostní kování, panoramatický průzorník (kukátko), bezpečnostní řetízek, chráněný profil klíče SHERLOCK®.

Doplňky

Design bezpečnostních dveří
Povrchová úprava laminovaná, dýhovaná nebo barevná (v barevné stupnici RAL), případně okrasný rámeček v různých vzorech a profilech.

Vzhled

Cena bezpečnostních dveří
Jako ušetřit při koupi bezpečnostních dveří?

Cena

Montáž bezpečnostních dveří

Montáž

Servis bezpečnostních dveří

Servis

Je to jednoduché a nezávazné:

 • Zanechte kontakt
 • Obhlídkový technik si s Vámi dohodne setkání.
 • Zadarmo a nezávazně u Vás poskytne poradenství.
Video

Nejdůležitější parametry bezpečnostních dveří

Bezpečnostní dveře a jejich bezpečnostní třída

Bezpečnostní dveře se testují v akreditovaných zkušebnách. Podle způsobu napadení s předem určenou sadou nářadí a určeného času překonávání bezpečnostních dveří se jednotlivé dveře řadí do bezpečnostních tříd. Výsledkem zkoušky je potvrzená bezpečnostní třída (označení RC z angl. resistance class) , která je uvedena v platném certifikátu podle evropské normy ČSN EN 1627.

4. bezpečnostní třída (RC 4)

 • velmi vysoký stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení - předpokládá se útok zkušeného zloděje, který má k dispozici sadu nářadí z nižších bezpečnostních tříd navíc doplněnou o pilu s plátkem na železo, páčidlo s nadstavcem 500 mm,  sekeru, těžší kladivo, sekáč, nůžky na plech a malou elektrickou vrtačku se sadou vrtáků
 • velmi vysoká odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení

3. bezpečnostní třída (RC 3)

 • vysoký stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení - předpokládaný pokus o napadení veden stejně jako u bezpečnostní třídy 2 navíc s použitím delšího šroubováku a páčidla aruční mechanickou vŕtačku
 • vysoká odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení

2. bezpečnostní třída (RC 2)

 • základní stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení - předpokládá se napadení příležitostným zlodějem, který se pokouší rozbít dveře nebo uzávěr užitím fyzického násilí, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním, s použitím jednoduchých nástrojů například šroubováku, kleští, klínu, kladiva, háčku, drátu, pinzety, struny nebo nože
 • základní odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení

Bezpečnostní dveře jako protihlukový uzávěr

Protihlukový uzávěr udává úroveň hluku, který neprostoupí přes bezpečnostní dveře.

43 dB – hluk neprostoupí
přes dveře při úrovni 43 dB

42 dB – hluk neprostoupí
přes dveře při úrovni 42 dB

39 dB – hluk neprostoupí
přes dveře při úrovni 39 dB

37 dB – hluk neprostoupí
přes dveře při úrovni 37 dB

Bezpečnostní dveře a požární odolnost

Vyjadřuje minimální dobu, po kterou bezpečnostní dveře odolávají požáru. Protipožární bezpečnostní dveře zabraňují prostupu horkých plynů, vytvářejí tepelnou bariéru a ochraňují osoby v blízkosti ohně a tepla.

60 min Dveře odolávají
ohni a tepelnému záření
po dobu 60 minut.

45 min Dveře odolávají
ohni a tepelnému záření
po dobu 45 minut.

30 min Dveře odolávají
ohni a tepelnému záření
po dobu 30 minut.

Způsobilost technikého prostředku dle NBÚ (bezpečnostní dveře jako zábranný prostředek)

Termínem technický prostředek se označují mechanické zábranné prostředky, elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů. Celá tato skupina tvoří součást opatření fyzické bezpečnosti mající zabránit nebo ztížit neoprávněné osobě v přístupu k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat. Hodnocení technického prostředku se provádí na základě přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Certifikát udává jak potvrzení o ověření způsobilosti technikého prostředku:

Typ 4: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=4, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 4 podle normy ČSN EN 1627

Typ 3: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=3, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 3 podle normy ČSN EN 1627

Typ 2: bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=2, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 2 podle normy ČSN EN 1627

tak bodové hodnocení technického prostředku:

SS3 - pro zabezpečenou oblast
SS4 - pro uzamykací systém určený k uzamykání zabezpečených oblastí

Uzamykací čepy bezpečnostních dveří

 

Uzamykací čepy slouží k zajištění dveří v bezpečnostní zárubni. Jejich počet je sice podstatný, avšak nikoliv rozhodující. Z hlediska bezpečnosti je nejdůležitejším parametrem bezpečnostní třída.

Pasivní uzamykací čepy - vysunuté a pevně uchycené v ocelové konstrukci dveří zabraňují vysazení dveří ze závěsů, vypáčení a vytlačení ze zárubně

Aktivní uzamykací čepy - vysouvatelné, ovládané zadlabacím zámkem, zabraňují vysazení dveří ze závěsů, vypáčení a vytlačení ze zárubně

Bezpečnostní dveře - určení do prostředí

Bezpečnostní dveře mohou být buď do interiéru - do bytů a kanceláří uvnitř budovy (resp. jako výplň otvoru oddělující vytápěný prostor od prostoru částečně vytápěného) nebo i do exteriéru - do domů, pavlačových bytů a jiného venkovního prostředí (výplň stavebního otvoru oddělující vytápěný prostor od prostoru nevytápěného).

Do interiéru
- splňuje všechny kritéria daná místem instalace dveří
- protipožární úprava
- povrchová úprava laminovaná, dýhovaná, barva ve stupnici RAL, podle vlastního výběru
- možné dodatečné zkrácení dveří cca o 3 cm (například při dodatečné pokládce koberce nebo plovoucí podlahy)

Do exteriéru
- nízký součinitel prostupu tepla, montáž do speciální zárubně s termoizolačním obkladem a přerušeným tepelným mostem
- eliminace nežádoucích teplotechnických jevů jako je například rosení dveří a zárubně v chladných měsících (v horším případě i námraza a zamrznutí dveří)
- protipožární úprava
- voděodolná povrchová úprava laminovaná nebo barva ve stupnici RAL, podle vlastního výběru

Způsob odemykání bezpečnostních dveří

Dveře je možné zamykat buď mechanickým otočením klíče nebo pomocí elektronických zařízení (například otiskem prstu, zadáním kódu na klávesnici, čipem, kartou a různými jinými způsoby).

Zamykání klíčem
- mechanický pohyb klíče je přenášen na bezpečnostní vložku, zámek a rozvorový mechanizmus dveří
- možnost zamykat jedním klíčem větší počet dveří - systém hlavního a generálního klíče

Elektronické řízení vstupu
- po ověření identifikačním prvkem (čipová karta, kód, či biometrický údaj) elektronický systém povolí otevření dveří. Uzamčení dveří je zpravidla nastavené v řídící jednotce automaticky nebo podle přání zákazníka.

Doplňky zvyšující bezpečnost dveří

Bezpečnostní zárubeň
Nevyhnutelná součást bezpečnostních dveří. Je několikanásobně zesílená v zámkové části a v nejčastěji napadaných místech, znemožňuje roztáhnutí, rozlomení a tím vypáčení dveří.

Bezpečnostní kování
Certifikované bezpečnostní kování s překrytím chrání cylindrickou bezpečnostní vložku proti odvrtání a vylomení. Volbu kování je nutné přizpůsobit bezpečnostní třídě vybraných dveří - zvolit si stejnou nebo vyšší bezpečnostní třídu deklarovanou u bezpečnostních dveří. Také ne u všech typů bezpečnostních dveří lze použít například rozetové kování.

Bezpečnostní zámková cylindrická vložka
Bezpečnostní vložky jsou odolné vůči odvrtání, vyhmatání a nedestruktivní metodě (někdy nazývaná také jako SG-metoda). Volbu vložky je nutné přizpůsobit bezpečnostní třídě vybraných dveří - zvolit si stejnou anebo vyšší bezpečnostní třídu, než která je deklarována u bezpečnostních dveří.

Chráněný profil klíče SHERLOCK®
Bezpečnostní vložka MUL-T-LOCK INTEGRATOR s chráněným profilem SHERLOCK® zaručuje vysokou bezpečnost při výrobě kopií klíčů. Duplikát vyrobí pouze společnost SHERLOCK a její vybraní obchodní partneři po předložení ochranné bezpečnostní karty.

Bezpečnostní řetízek
Umožňuje částečné otevření dveří, při kterém není možný vstup osob. Jednotlivé články jsou svářené, což zabraňuje jejich roztažení.

Panoramatický průzorník (panoramatické kukátko)
Panoramatický průzorník vytváří širokoúhlý obraz prostředí na druhé straně dveří, zorný úhel pohledu je úplný, t.j. 180°.

Video

Design bezpečnostních dveří

Vzhled dveří je možné přizpůsobit představám klienta nebo prostředí, kde budou bezpečnostní dveře instalované. V nabídce jsou různé designy. Výhodou je též možnost kombinování rozdílných povrchů - každá strana dveří má jinou povrchovou úpravou. Přesné zobrazení struktury a barevný tón povrchové úpravy zobrazuje reálný vzorkovník povrchových úprav, který je k dispozici u každého prodejce SHERLOCK.

Laminová úprava
Povrchová úprava dveří v designu imitace dřeva, nenáročná údržba.

Dýhovaná úprava
Povrchová úprava z přírodní lakované dýhy.

Fólie pro dveře K260

Barva RAL
Široká nabídka barevných odstínů (ve stupnici RAL). Možnost nástřiku barvy přímo na ocelový povrch nebo lamino desku.

Ozdobné rámečky
Rámečky oživí vzhled bezpečnostních dveří podle vkusu zákazníka.

Profily lišt rámečků

 
 

Praktik Plus - K330/3

Vyberte si jiný model dveří

Porovnání bezpečnostních dveří SHERLOCK®

  ExcelentF730 Praktik + K330 Praktik K2 ElektronikF730 ABLOY SpeciálK245, K260 ExteriérRD200,KP2 2 křídléD2 K330
Charakteristika dveří nejvyšší odolnost proti vloupání, pro náročné, do bytu nejprodávanejší, do bytu

oblíbené, příznívá cena, do bytu

elektronická kontrola vstupu, do bytu, kanceláře zvýšená požární odolnost,  do bytu, na stavby 5-ti vrstvá izolace sklo/dveře, U=0,44/U=0,88, do domu, voděodolná povrchová úprava dvoukřídlové, do bytu v historickém centru, kanceláře
Bezpečnostní třída (odolnost proti vloupání)
Protihlukový uzávěr
Požární odolnost
Počet jistících bodů
Způsobilost TP dle NBÚ
Záruka na uzamykací mechanizmus
Způsob uzamykání klíčem klíčem, blokovacím mechanismem klíčem, blokovacím mechanismem klíčem, elektronicky klíčem klíčem klíčem
Otestovaná životnost na celou generaci, C5 - min. 200 tisíc otevření/zavření
Možné atypické rozměry dvěrí
Celoocelové, vyztužené, dvouplášťové
Celoobvodové těsnění proti hluku a prachu
Možnost bezbariérového provedení
Možnost nadsvětlíku **přísvětlíka
Možné zkrácení o 3 cm *
*K260 není možné zkracovat, K245 je možné zkracovat (podříznout), **u dveří RD200

Je to jednoduché a nezávazné:

 • Zanechte kontakt
 • Obhlídkový technik si s Vámi dohodne setkání.
 • Zadarmo a nezávazně u Vás poskytne poradenství.
Video

Chcete ušetřit?

Paradoxně ušetříte právě tehdy, kdy si nevyberete něco podezřele levného. Pozor na falešné bezpečnostní dveře! Nekvalitní "bezpečnostní dveře" jsou sice laciné, ale nejsou bezpečné! Snahou o ušetření se vystavujete riziku, že tyto dveře nevydrží útok zlodějů. Můžete tak přijít skutečně o všechno kvůli prostředkům, které jste, byť i v dobré víře, chtěli ušetřit, když by Vás prodejce nekvalitních "bezpečnostních" dveří přesvedčil k jejich koupi.

Pokud si koupíte certifikované bezpečnostní dveře SHERLOCK®, můžete si byt jisti, že máte profesionálně zabezpečený svůj domov. Neproděláte tak na dvojité výměně dveří.

Obyčejné dveře
Nekvalitní "bezpečnostní dveře"
Na co si dát pozor při výběru dveří?
 • Pozor na nekvalitní "bezpečnostní" dveře!
  Před koupí bezpečnostních dveří si vždy porovnejte nejdůležitější parametry - bezpečnostní třídu, neprůzvučnost, požární odolnost a zalití zárubně do betonu. Nízké ceny nekvalitních "bezpečnostných" dveří různých výrobců mhou znamenat také nízkou odolnost proti vloupání!
 • Pozor na certifikáty!
  Nechte si předložit certifikáty odolnosti proti vloupání - deklarovanou bezpečnostní třídu, certifikát o vhodnosti osazení do stavby a koncesní listinu, která opravňuje prodejce k montáži bezpečnostních dveří.
  Certifikáty v jazyce, kterému nerozumíte, neakceptujte! Mohou se vztahovat na jiné, nepodstatné vlastnosti dveří.
 • Pozor na montáž zárubně!
    Mnohé montážní firmy vyplňují zárubeň pouze PUR pěnou, což je nedostatečné a nebezpečné. Zárubeň se lehce roztáhne a překoná! Při montáži zárubně je potřebné důkladné ukotvení a zalití betonem, aby byly certifikované bezpečnostní dveře opravdu bezpečnostními.
 • Pozor na odolnost proti vloupání!
  Prokazuje se certifikátem odolnosti proti násilnému vniknutí podle evropské normy ČSN P ENV 1627 a na certifikátu je vždy uvedena bezpečnostní třída dveří. Vyšší bezpečnostní třída znamená větší bezpečnost. Pokud není uvedena bezpečnostní třída dveří na certifikátu, může se jednat o falzifikát!
 • Pozor na dřevěné polodrážky dveří!
  Ověřte si, zda jsou dveře celoocelové, protože některé dveře jsou po svém obvodu dřevěné, pozor – páčidlo snadněji  vypáčí jistící body osazené ve dřevě než ve vyztužené oceli.
 • Pozor na označení dveří!
  Na výrobním štítku si zkontrolujte certifikované vlastnosti dveří a zemi původu.
 • Pozor na světlost zárubně!
  Zjistěte si světlé rozměry zárubně. Otvor zárubně dveří by měl mít minimálně 80 cm šířku (kvůli stěhování nábytku a pod.).
 • Pozor na servis a záruku!
  Dopředu si ověřte, v jakém rozsahu (a zda vůbec) funguje záruční a pozáruční servis. Společnost SHERLOCK poskytuje  záruční i pozáruční servis na bezpečnostní dveře SHERLOCK®.
   
 • V čem se liší bezpečnostní dveře SHERLOCK® od nekvalitních "bezpečnostních" dveří některých neseriozních výrobců a prodejců?
 
Certifikovaná odolnost proti vloupání doporučena min.
Certifikovaná požární odolnost
Certifikovaná neprůzvučnost (protihlukovost)
Záruka na uzamykací mechanizmus 6 - 10 let 2 roky
Montáž zárubně kotvená, betonovaná vyplněná PUR pěrnou
Váha dveří do 95 kg do 30 kg
Možnost výběru povrchové úpravy lamino, dýha, barva ve stupnici RAL fólie
Výrobní štítek
Možnost zkrátit dveře
Možnost atypických rozměrů dveří
Možnost nadsvětlíku
Silný pevný ocelový plech

Rady odborníků - jak zjistit, zda jsou bezpečnostní dveře kvalitní?

Rady odborníků Video

Nechte si předložit:

 • Certifikát shody o odolnosti proti vloupání podle platné evropské normy ČSN EN 1627
 • Certifikát shody o stavebních výrobcích a o požární odolnosti
 • Koncesní listinu s certifikátem o způsobilosti k odborné činnosti
 • Výrobní štítek
Všechny modely bezpečnostních dveří SHERLOCK® tyto podmínky splňují.

Certifikát bezpečnostní třídy

  Protipožární bezpečnostní dveře SHERLOCK® mají certifikát odolnosti proti násilnému vniknutí podle platné evropské normy ČSN P ENV 1627.
  Podle této normy jsou dveře zkoušeny profesionálními zkušebními komisaři.

Certifikát shody stavebního výrobku a požární odolnosti

  Certifikát shody podle zákona č.90 /1998 Z.z. o stavebních výrobcích potvrzuje, že dveře sú skutečně vhodné na osazení v stavbě, spĺňují zákonem předepsané vlastnosti a také potvrzuje protipožiární odolnost.

Licence technické služby

Licence spoločnosti SHERLOCK a licence její obchodních zástupců oprávňují k montáži bezpečnostních dveří a zároveň garantují, že všichni jejich zaměstnanci jsou bezúhonní a spolehliví. Licenci vydáva policejní sbor ČR.

Certifikát NBÚ

  Bezpečnostní dveře SHERLOCK® jsou podle
  Národního bezpečnostního
  úradu způsobilé k použití jako
  technický prostředek
  k ochraně
  utajovaných skutečností.

Bezpečnostní dveře - co říkají odborníci?

"Na trhu je mnoho bezpečnostních dveří, které nejsou testované ve zkušebnách, přesto je prodejci nazývají bezpečnostní dveře"

  Pokud dveře pojmenuji bezpečnostní dveře, tak by měli splnit minimálně požadavky evropské normy ČSN P ENV 1627  aspoň pro tu nejnižší bezpečnostní třídu. Bezpečnostní dveře by měly být zkoušeny ve zkušebnách podle normy ČSN P ENV 1627. Výsledkem zkoušky je vždy zařazení do bezpečnostní třídy a následné vydání certifikátu zkušebnou.

Ing. Petr Koktan
akreditovaná zkušebna TREZOR TEST s.r.o.

kpt. JUDr. Alexander Kliment

"Licence technické služby garantuje občanovi, že zaměstnanci této firmy sú bezúhonní a spolehliví."

Všechny firmy, které prodávají a montují dveře s mechanickým zámkem s více než tříbodovým uzamykacím mechanismem, musí mít licenci na provozování technické služby, která opravňuje vykonávat prodaj, montáž, či opravu takových zabezpečovacích zařízení jako jsou bezpečnostní dveře. Licenci vydáva příslušné krajské ředitelství policejního sboru.

kpt. JUDr. Alexander Kliment
Prezídium policejního sboru SR

pplk. Mgr. Pavol Komár

"Doporučujeme, aby dveře, které plní funkci bezpečnostní, plnili také funkci protipožární."

  Protipožární bezpečnostní dveře musí být označeny štítkem, na kterém je uvedený stupeň protipožární odolnosti -  protipožární vlastnosti podle evropské normy ČSN EN 13501-2.

pplk. Mgr. Pavol Komár
prezidium Hasičského a záchranného sboru SR

Tomáš Podstrelenec

"Certifikát shody o bezpečnosti musí vždy uvádět bezpečnostní třídu"

  Certifikát shody odolnosti proti násilnému vniknutí vydává oprávněná zkušebna. Musí obsahovat minimálně tyto údaje: označení certifikačního orgánu, evidenční číslo certifikátu, označení výrobce, název výrobku a jeho stručnou charakteristiku, uvedení bezpečnostní třídy podle normy ČSN P ENV 1627, razítko a podpis certifikačního orgánu, datum vydání a platnost dokumentu.

Tomáš Podstrelenec
 generální ředitel SHERLOCK, s.r.o.


"Vždy žádejte od výrobce certifikát odolnosti proti násilnému vniknutí"

  Vyžádejte si certifikát odolnosti proti násilnému vniknutí podle platné evropské normy ČSN P ENV 1627. Nejdůležitější údaj na tomto certifikátě je bezpečnostní třída. Prodejce by Vám měl poskytnout i certifikát shody stavebního výrobku nebo prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, na kterém si můžete prevěřit  stupeň vzduchové neprůzvučnosti, protipožární odolnosti a jiných deklarovaných vlastností bezpečnostních dveří.

Branislav Štefka
manažer prodeje distributorům SHERLOCK,s.r.o.

Bezpečnostní dveře ve výrobě - garance kvality firmy SHERLOCK

Systém managementu kvality

Firma SHERLOCK disponuje certifikátem, který potvrzuje zavedení systému managementu kvality podle normy ISO 9001: 2000 pro výrobu, prodej, montáž a servis bezpečnostních dveří, bezpečnostních protipožárních dveří a bezpečnostních zárubní. 


Pravidelná kontrola v jednotlivých etapách výroby bezpečnostních dveří a zárubní

Vstupní kontrola je zaměřená na shodnost vstupního produktu, například kontrolu plechů a jiných hutních materiálů, MDF plášťů, funkčnosti zadlabacích zámků a podobně.

Kontrola produktu v procesu výroby je prováděna na pracovišti mezi jednotlivými operacemi, které na sebe nadvazují.

Kontrola produktu určeného na výstup z výrobního procesu. Slouží k zabezpečení kvality výstupního produktu.

Video

Proč si vybrat bezpečnostní dveře SHERLOCK?

 Firma SHERLOCK je evropský výrobce s dlouholetou tradicí v oblasti výroby, prodeje a montáže bezpečnostních dveří, protipožárních bezpečnostních dveří a bezpečnostních zárubní.

SHERLOCK® má ve své nabídce výhradně certifikované bezpečnostní dveře, jejichž odolnost proti násilnému vniknutí je podložena certifikátem shody s uvedením příslušné bezpečnostní třídy.

  Kromě působení na Slovensku (kde se nachází vedení společnosti a výrobní závod) zastává společnost SHERLOCK významnou pozici na trhu s bezpečnostními dveřmi i v okolních státech, například v České republice, Maďarsku nebo Rakousku.

Bezpečnostní dveře SHERLOCK® najdete ve více než stotisících instalacích, v bankách, státních institucích, například Bezpečnostní informační službě, Národním bezpečnostním úřadu, Ministerstvu vnitra a třeba i na Pražském hradě.

 
Upozornění

Denně je v České republice vykradených několik bytů právě z důvodu nedostatečného zabezpečení vchodových dveří.
Ochraňte svůj majetek už nyní! Požádajte o radu našeho odborníka na bezpečnostní dveře.

Je to jednoduché a nezávazné:

 • Zanechte kontakt
 • Obhlídkový technik si s Vámi dohodne setkání.
 • Zadarmo a nezávazně u Vás poskytne poradenství.
Video